Cart รายการสินค้า (0)

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

เลขที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1338778 28/07/2017 12:50 ทิพาวรรณ บุญหงวน รอการชำระเงิน
1291654 27/02/2017 20:55 ทิพาวรรณ บุญหงวน รอการชำระเงิน
1269268 02/01/2017 01:47 Leela รอการชำระเงิน
1215411 27/08/2016 23:15 วิทยากร รอการชำระเงิน
1215410 27/08/2016 23:05 วิทยากร รอการชำระเงิน
1131511 24/02/2016 13:21 may รอการชำระเงิน
1003954 18/06/2015 14:10 อุไรวรรณ จุลวัฒนศิริ รอการชำระเงิน
964535 01/04/2015 09:31 ประมูล บางยับยิ่ว รอการชำระเงิน
906808 16/12/2014 11:14 เนตรชนก มิ่งขวัญ ส่งสินค้าแล้ว
817160 11/07/2014 18:48 อรทัย ภูชะล้ำ ส่งสินค้าแล้ว
717888 01/02/2014 18:29 ธัญวลัย พันธุ์อุทัยวัฒน์ จ่ายแล้ว
616302 12/09/2013 11:58 เนตรชนก มิ่งขวัญ เคลแมน จ่ายแล้ว
567531 06/07/2013 11:12 วันเพ็ญ ก๊กมาศ รอการชำระเงิน
521943 05/05/2013 11:24 เฉลิมยศ รอการชำระเงิน
448820 26/01/2013 10:39 อรประภา สาครวาสี จ่ายแล้ว
432594 06/01/2013 11:09 สุพัตรา กิ่งพิกุล -
415775 13/12/2012 16:22 รวีวรรณ ขุนนุช ยกเลิกการสั่งซื้อ
408881 04/12/2012 13:24 อุมาพร ศิริสวัสดิ์ Black lists
390115 10/11/2012 11:40 วันเพ็ญ ก๊กมาศ ส่งสินค้าแล้ว
389850 09/11/2012 22:11 กิตติกพศ คำมั่น ยกเลิกการสั่งซื้อ
384037 02/11/2012 20:56 อ้อมใจ อุปคำ สินค้ามีปัญหา
352025 21/09/2012 20:34 ไพโรจน์ มหาโคตร -
352019 21/09/2012 20:31 ไพโรจน์ มหาโคตร -
331748 27/08/2012 08:48 hyytyty -
304377 19/07/2012 23:49 ฐิชาภรณ์ มหาดเล็ก ติดต่อไม่ได้
293666 04/07/2012 17:55 tui ติดต่อไม่ได้
293665 04/07/2012 17:51 top ติดต่อไม่ได้
272650 02/06/2012 11:28 อุณากรรณ์ โกสุม ยกเลิกการสั่งซื้อ
262812 18/05/2012 10:54 ประมูล บางยับยิ่ว ส่งสินค้าแล้ว
234376 02/04/2012 08:47 พญ. วราภรณ์ ชูนามชัย ส่งสินค้าแล้ว
view