Cart รายการสินค้า (0)

ไพลิน

ไพลิน

 

ไพลิน (Blue Sapphire)

 
     ไพลิน เป็นอัญมณีในตระกูลคอรันดัม (Corundum) ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับทับทิม มีค่าความ แข็ง เท่ากับ 9 ในโมห์สเกล แต่ไพลินมีแร่ไททาเนียมและเหล็กปนอยู่ในผลึกจึงทำให้ไพลินมีสีน้ำเงิน ในขณะที่ทับทิมมีแร่โครเมียมปนอยู่จึงทำให้มีสีแดง คำเรียกอัญมณีชนิดนี้ แต่เดิมนั้นคนไทยเรียกว่า นิลกาฬ ดังที่ปรากฏในคำกลอนนพรัตน์ที่ว่า " สีหมอกเมฆนิลกาฬ " แต่ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกกันว่า " ไพลิน " เนื่องจาก เมื่อประมาณ 30 - 40 ปีก่อนนิลกาฬสีน้ำเงินเข้มสดที่มาจากจังหวัดไพลิน ประเทศเขมรเป็นที่ต้องการของตลาดมากเมื่อผู้ขายนำมาขายจึงต้องระบุว่ามาจากจังหวัดไพลิน จนคำว่า " ไพลิน " กลายเป็นคำเรียกแทน " นิลกาฬ " ไปโดยปริยาย ส่วนคำว่า Sapphire นั้น มาจากคำว่า Sapphiros ในภาษากรีก แปลว่า สีน้ำเงิน อัญมณีแห่งความจริงใจ

     คนในสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีชนิดนี้หลากหลาย เช่นชาวยิวเชื่อว่าไพลินเป็นเสมือนสารลับจากพระเจ้าชาวเปอร์เซียคิดว่าโลกของเราวางอยู่เหนือไพลินขนาดใญ่ ส่วนท้องฟ้า คือภาพสะท้อนสีสันอันงดงามของไพลิน ไพลินเป็นพลอยประจำราศีกันยายน ไพลินยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความซื่อสัตย์ผู้หญิงจำนวนมากจึงเลือกใช้ไพลินมาทำเป็นแหวนหมั้นนอกจากนี้ไพลินยังเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรมอีกด้วยช่วยทำให้ผู้ที่สวมใส่มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในความดี ช่วยควบคุมอารมณ์เพิ่มความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อตัวเอง ช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต บางประเทศในทวีปยุโรปนิยมใช้พลอยไพลินเป็นแหวนหมั้น เพราะไพลินเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ลึกซึ้ง มั่นคง ยืนนาน นิรันดร์ และเช่นเดียวกับอัญมณีทรงคุณค่าชนิดอื่น ๆไพลินก็มีอำนาจช่วยปกป้องให้พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ด้วย ทางด้านการบำบัดรักษาไพลินช่วยบรรเทาโรคหรืออาการทางสมอง โรคที่เกี่ยวกับประสาทและไขสันหลังผิวหนังอักเสบได้ ไพลินถือเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นิยมกันทั่วโลก 


 แหล่งที่พบไพลิน 

     บริเวณที่ไพลินร่วงหล่นลงมาได้กลายมาเป็นแหล่งไพลินแหล่งใหญ่ในปัจจุบัน คือประเทศศรีลังกา และบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า เขมร ไพลินที่ดีที่สุดพบที่แคว้นแคชเมียร์ ประเทศอินเดียไพลินของแคว้นแคชเมียร์ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค . ศ . 1881 ไพลินของแคว้นนี้มีสีน้ำเงินเข้ม แลดูนุ่มนวล ไม่อมเขียวหรืออมดำ เรียกกันว่าสีน้ำเงินกำมะหยี่ (Velvety Blue) ไพลินที่ขึ้นชื่ออีกแหล่งหนึ่ง คือ ไพลินจากซีลอนหรือประเทศศรีลังกาซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับไพลินจากแคว้นแคชเมียร์ สำหรับในประเทศไทย พบไพลินมากที่จังหวัดจันทบุรีและกาญจนบุรีไพลินของไทยส่วนใหญ่มีสีน้ำเงินเข้ม น้ำเงินอมดำ อมเขียว หรืออมฟ้านอกจากนี้ยังพบไพลินที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์บ้างประปรายหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อไพลินน้ำงามคุณภาพดีมีดังนี้
 

1. ควรเลือกไพลินที่มีสีน้ำเงินเข้มจัดสดใส ไม่ติดเข้มคล้ำจนมืด หรือออกวาบประกายเทาหรือประกายเขียว 


2. ลองวางเม็ดพลอยไพลินบนนิ้วมือ ดูว่าขนาดและสีน้ำเงินนั้นจะเข้ากับผิวของท่านหรือไม่ บางท่านเหมาะกับสีเข้ม บางท่านเหมาะกับสีอ่อน ขึ้นอยู่กับสีผิวของผู้สวมใส่

3. เนื้อพลอยควรใส รอยตำหนิธรรมชาติอาจมีได้บ้างแต่ไม่ควรมีรอยตำหนิขนาดใหญ่ หรือรอยแตกที่เห็นได้ชัดเจน เพราะตำหนิเหล่านี้จะบดบังประกายระยิบระยับเมื่อยามที่สะท้อนกับแสงไฟทำให้ขาดความงดงาม

4. เม็ดพลอยมีสัดส่วนสวยงาม ไม่ตื้นหรือลึกจนเกินไป หากเจียระไนลึกเกิดไปจะไม่มีประกายสะท้อนออกมาบนหน้าพลอย แต่หากลึกเกินไปจะทำให้เห็นเป็นหน้าต่าง หมายถึงแสงจะหลุดลอดออกไปจนหมด ไม่สะท้อนขึ้นมา เวลาทำแหวนก็จะเห็นทะลุถึงนิ้ว ไม่สวยงาม

5. ฝีมือการเจียระไนประณีตงดงามพลอยไพลินก็เช่นเดียวกับพลอยทับทิม คือมีทั้งพลอยที่มีเนื้อใสงาม ซึ่งจะนำมาเจียระไนเป็นเหลี่ยมต่าง ๆ ส่งประกายแวววาวงดงาม และมีทั้งชนิดที่เนื้อพลอยซึม เนื้อพลอยทึบ และมีสตาร์บนหน้าพลอยพลอยที่มีเนื้อซึม เนื้อทึบ หรือมีสตาร์นี้ จะถูกเจียระไนเป็นรูปหลังเบี้ย (หลังเต่า) ซึ่งก็จะให้ความงดงามแบบเรียบเก๋ไม่ฉูดฉาดในความรู้สึก สวยเรียบอีกแบบหนึ่ง


 หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อพลอยไพลินหลังเบี้ย 

1. มีสีน้ำเงินสดเข้มสวยสดใส ไม่คล้ำหรือสีอ่อนใสจนเกินไป

2. เนื้อสะอาด ไม่ทึบจนแสงผ่านเข้าไปในเนื้อพลอยไม่ได้เพราะแสงถูกสกัดกั้นจากตำหนิหนาแน่นในเนื้อพลอย ไพลินหลังเบี้ยที่ควรเลือกซื้อนั้นควรจะมีเนื้อค่อนข้างใส มีความมันวาว เหมือนมีน้ำอยู่ข้างใน

3. ในเนื้อพลอยต้องไม่มีรอยแตกร้าว แต่หากมีเส้นสีหรือมีแถบสีในเนื้อพลอยบ้างก็ไม่เป็นไร 

4. หน้าพลอยควรเจียระไนโค้งนูนได้สัดส่วน ไม่เบี้ยวหรือแบนจนเกินไป เมื่อนำมาขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับก็จะเหมาะเจาะ งดงาม

5. ถ้าเม็ดพลอยมีสตาร์ด้วย สตาร์ก็ควรมีขายาวคมชัดและยาวจรดขอบพลอย เช่นเดียวกับการเลือกทับทิม


 ข้อควรระวังในการซื้อไพลินสตาร์ 

     ไพลินสตาร์จำนวนมากที่มีขาคมชัดพาดผ่านหน้าพลอย ให้ระวังจะเป็นขาที่เกิดจากการอบ คือการนำพลอยหลังเบี้ยที่ไม่มีสตาร์มาปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เกิดตำหนิเส้นไหมตัดกันจำนวนมากบนผิวพลอย เมื่อแสงสะท้อนเส้นไหมที่สร้างขึ้นดังกล่าวจะเห็นว่าเกิดปรากฏการณ์สตาร์ที่น่าทึ่งคือมีขาคมชัดทั่วทั้งเม็ด หากท่านพบไพลินสตาร์ดังกล่าว แล้วไม่มั่นใจขอให้ผู้ขายออกใบรับรองจากสถาบันอัญมณีที่มีชื่อเสียง เชื่อถือได้ จะปลอดภัยกว่าค่ะ


**การวัดความแตกต่างความแข็งของเพชร พลอย และ แร่ธาตุต่าง ๆ ได้โดยมาตรฐานการวัดของโมหส์ 
ความแข็ง  แร่ 
10 เพชร (Diamond)
9 คอรันดัม (Corundum)
8 โทแพช (Topaz)
7 ควอทซ์ (Quartz)
6 ออร์โธเคลส  (Orthoclase)  

Tags : ไพลิน Blue Sapphire การเลือกซื้อพลอย แหล่งที่พบไพลิน อัญมณี หินสี gemstone jewelry jewellry sapphaire ขายเครื่องประดับพลอย ขายพลอย ขายไพลิน

ความคิดเห็น

  1. 1
    แวว
    แวว tie095@hotmail.com 07/10/2010 23:51
    ให้ความรู้ดีค่ะ ชอบมากที่ใส่ใจเรื่ององค์ประกอบ ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view