Cart รายการสินค้า (0)

เตรียมค่าใช้จ่ายสักนิดก่อนจะซื้อบ้าน

เตรียมค่าใช้จ่ายสักนิดก่อนจะซื้อบ้าน

  

เตรียมค่าใช้จ่ายก่อนซื้อบ้าน

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน

 • เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย 
 • เงินดาวน์ 
 • ค่านายหน้า (ถ้ามี) 
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือกระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
  
ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักทรัพย์ 
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ 
 • ค่าอากรแสตมป์
 • 
ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน 
 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 0.01% ของราคาซื้อ-ขาย 
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 0.01% ของยอดที่จดจำนอง
 
เบี้ยประกันภัย 
 • เบี้ยประกันอัคคีภัย 
 • เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต(ในกรณีเกิดอะไรขึ้นบริษัทประกันจะเป็นผู้รับภาระหนี้แทน)

 

Tags : เตรียมค่าใช้จ่ายสักนิดก่อนจะซื้อบ้าน เตรียมเงินซื้อบ้าน ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน งบประมาณซื้อบ้าน เตรียมงบประมาณ ซื้อบ้าน เก็บเงินซื้อบ้าน

ความคิดเห็น

 1. 1
  take a look here
  take a look here estherfarrell@yahoo.com 23/01/2014 15:04

  ว้าว! i ประหลาดใจด้วยการโพสต์นี้มันเป็นความจริงที่สวยงามในสายตาของฉัน เช่นเดียวกับบ้านในฝันของฉัน :) ฉันจะมีความสุขถ้าผมสามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันมันเป็น fastastic หนึ่ง :)

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view