Cart รายการสินค้า (0)

ประเพณีการแต่งงานแบบคริสเตียน

ประเพณีการแต่งงานแบบคริสเตียน

ประเพณีการแต่งงานคริสเตียน

           ศาสนาคริสต์แบ่งออกเป็นนิกายใหญ่ ๆ คือ โรมันคาทอลิค กรีโออร์โธด๊อกซ์และโปรเตสแตนท์ พิธีแต่งงานตามหลักของแต่ละนิกายนั้นมีรายละเอียดพิธีกรรมต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันและเป็นหัวใจของการแต่งงานในศาสนาคริสต์ก็คือ การที่คู่บ่าวสาวสมัครใจที่จะร่วมชีวิตกันและทำพันธสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้าผ่านผู้ประกอบพิธีซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระองค์

          เมื่อตกลงใจจะแต่งงานที่โบสถ์ใดโบสถ์หนึ่ง สิ่งแรกที่ต้องทำคือ แจ้งความจำนงกับบาทหลวงเจ้าวัด บาทหลวงบางท่านก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นอีก คุณพ่อสตีเฟน แก๊บบอตต์ บาทหลวงเจ้าวัดที่โบสถ์ไครสท์เชิร์ช ถ.คอนแวนต์ บอกว่า ผู้ที่จะแต่งงานที่โบสถ์นี้จะต้องมีคุณสมบัติสามข้อ คือ เป็นคริสเตียนไม่เคยผ่านการหย่าร้างมาก่อน และอายุไม่แตกต่างกันมากจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตคู่ ข้อหลังนี้ตั้งขึ้นด้วยเหตุผลทางสังคมและศีลธรรมแต่สองข้อแรกนั้นเป็นเงื่อนไขหลักที่แทบทุกโบสถ์ตราไว้ เนื่องจากคนที่มีความเชื่อต่างกันนั้นยากจะร่วมชีวิตกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง และในเรื่องการหย่าร้างนั้น พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า “คู่สมรสได้เป็นหนึ่งเดียวกัน จะหย่าร้างกันไม่ได้เพราะเป็นแผนการของพระเจ้าที่วางไว้ เพื่อให้คู่บ่าวสาวดำเนินชีวิตไปด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขจนกว่าความตายจะมาพราก”  
 

คำสอนก่อนแต่งงาน (pre-marital counseling)
          เมื่อกำหนดวันแต่งงานแล้วพระจะนัดให้ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมารับคำสอนเกี่ยวกับหลักทางศาสนาที่ว่าด้วยการแต่งงานและหน้าที่ของคู่สมรส คุณพ่อโรเบิร์ต กูลด์ แห่งโบสถ์อีแวนเจลิคัล ซ.สุขุมวิท 10 เน้นว่าพระจะต้องการให้อบรมแก่ว่าที่คู่บ่าวสาวในสามเรื่องซึ่งเป็นหัวใจของการใช้ชีวิตคู่ คือ การสื่อสารระหว่างกัน การจัดการทรัพย์สินและเพศศึกษาสำหรับคู่สมรสพร้อมกันนี้จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีศีลสมรสและการเตรียมงานต่าง ๆ เช่น การตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี การติดต่อคณะนักร้องประสานเสียงและนักออร์แกน การจัดหางานเลี้ยงภายในเขตวัด ฯลฯ ไปด้วย  

ประกาศข่าวแต่งงาน (reding of banns)
          ตามจารีตของนิกายโรมันคาทอลิคและเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ (Church of England) เมื่อกำหนดวันแต่งงานแล้วบาทหลวงจะแจ้งข่าวต่อสัตบุรุษที่มาร่วมรับมิสซาหรือาจจะปิดประกาศภายในวัดเป็นเวลาสามอาทิตย์ติดต่อกัน หากผู้ใดเห็นว่าทั้งคู่ไม่ควรแต่งงานกันด้วยเหตุผลใด ๆ ก็สามารแจ้งคัดค้านได้ก่อนจะถึงวันแต่งงาน  

การเตรียมการสำหรับพิธีศีลสมรส 

          องค์ประกอบสำคัญในพิธีสมรส นอกจากคู่บ่าวสาวและผู้ประกอบพิธีแล้วก็ต้องมี แหวนแต่งงานซึ่งในในพิธีแลกแหวน เป็นสัญลักษณ์คู่บ่าวสาวได้ มอบตัวมอบใจให้แก่กัน แหวนแต่งงานนิยมใช้แหวนทองคำเกลี้ยง เพราะเป็นโลหะที่บริสุทธิ์ ทนทาน ไม่หม่นหมองง่ายและรูปทรงกลมก็ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความนิรันดร์ แต่สมัยนี้มีผู้นิยมใช้แหวนแพลตินัมเป็นแหวนแต่งงานมากขึ้นเพราะเป็นโลหะแข็งแกร่งที่สุด แหวนแต่งงานนี้จะสวมบนนิ้วนางข้างซ้ายเสมอ เพราะเชื่อกันว่ามีเส้นเลือดแล่นจากนิ้วนี้สู่หัวใจ ดนตรี ที่ใช้ประกอบพิธีเป็นเพลงสวด อาจเป็นการขับร้องโดยนักร้องหมู่ประสานเสียงประกอบออร์แกนหรือเป็นเพลงบรรเลงด้วยออร์แกนก็ได้และจะบรรเลงตามคิวต่าง ๆ เช่น เริ่มขบวนแห่ พิธีแลกแหวน เป็นต้น คู่บ่าวสาวอาจกำหนดเพลงที่จะใช้ประกอบโดยปรึกษากับพระก่อน ดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี คู่บ่าวสาวอาจจัดการเองหรือให้ทางวัดช่วยติดต่อควรสอบถามให้เรียบร้อยว่าทางวัดมีข้อบังคับอะไรบ้าง ช่างทำดอกไม้จะเริ่มงานได้เมื่อไร และเมื่อไรเสร็จพิธีแล้วนำดอกไม้กลับได้หรือไม่ ฯลฯ  

 

การซ้อมใหญ่
          มักจะทำในคืนก่อนวันสมรส โดยพระ คู่บ่าวสาว และผู้ร่วมพิธีทุกคนจะมาพร้อมกันที่โบสถ์เพื่อซ้อมลำดับพิธีกรรมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ตามธรรมเนียมฝรั่ง พ่อแม่ฝ่ายชายเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำหลังเสร็จจากการซ้อม เรียกว่า rehersal dinner

 

ผู้ถือแหวน (ring bearer)
          ผู้ถือแหวนมักเป็นเด็กชายอายุไม่เกิน 13 ปี ทำหน้าที่ถือพานแหวนซึ่งอาจจะเป็นแหวนแต่งงานจริง ๆ หรือแหวนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในพิธีก็ได้

ผู้ถือดอกไม้ (flower girls)
          มักเป็นเด็กผู้หญิงอายุ 3-7 ปี มีหน้าที่โปรยกลีบดอกไม้หรือถือช่อดอกไม้นำหน้าขบวนเจ้าสาว

ผู้จุดเทียน (candle lighters)
          เป็นหญิง 1 ชาย 1 ที่คู่บ่าวสาวเลือกให้ทำหน้าที่จุเทียนที่แท่นบูชาเพื่อเริ่มพิธีศีลสมรส เทียนนี้ห้ามมิให้ดับก่อนพิธีเสร็จสิ้น  

ผู้ร่วมพิธี  

          พิธีแต่งงานที่สมบูรณ์ตามที่ศาสนาจักรกำหนดจะต้องมีคู่สมรส พระผู้ประกอบพิธี แหวนแต่งงานและพยาน 2 คน แต่คู่บ่าวสาวอาจให้มี เพื่อนเจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าว ผู้ถือดอกไม้ ผู้ถือแหวน ผู้อ่านพระคัมภีร์ร่วมพิธีด้วย เพื่อนเจ้าบ่าว (best man) มักเป็นญาติเหรื่อเพื่อนที่เจ้าบ่าวไว้วาวใจให้ช่วยเตรียมงานและดูแลความเรียบร้อยในระหว่างประกอบพิธี บทบาทของเพื่อนเจ้าบ่าวที่สำคัญคือเป็นผู้รักษาแหวนให้กับเจ้าบ่าวก่อนถึงพิธีแลกแหวนเพื่อนเจ้าสาว (bridesmaid) อาจมีคนเดียวหรือหลายคน ในกรณีที่มีหลายคน เจ้าสาวจะมอบให้คนหนึ่งเป็นหัวหน้า เรียกว่า maid of honor เธอผู้นี้จะเดินนำหน้าขบวนเพื่อนเจ้าสาวในขณะที่เดินเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี เป็นผู้รักษาช่อดอกไม้เจ้าสาวในระหว่างพิธี และเป็นผู้เปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวเมื่อบาทหลวงประกาศให้เจ้าบ่าวจุมพิตเจ้าสาวหลังเสร็จสินพิธีแต่งงาน  

ผู้อ่านคัมภีร์ (lector)  
          มีหน้าที่อ่านคำสอนจากพระคัมภีร์ตามที่พระผู้ประกอบพิธีออกนาม จึงต้องมีการซักซ้อมกันก่อน   
 

ผู้เชิญแขก (ushers) 
          มีหน้าที่นำพ่อแม่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าสู่ที่ประกอบพิธีและนำแขกเข้านั่งประจำที่ โดยแขกฝ่ายเจ้าสาวจะนั่งทางด้านซ้ายและแขกเจ้าบ่าวจะนั่งด้านขวา

 

ลำดับพิธีกรรม

          หัวใจของพิธีศีลสมรสหรือการที่คู่บ่าวสาวให้คำมั่นสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าจะมอบชีวิตให้แก่กันและยอมรับหน้าที่ของสามีภรรยาที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์ พิธีศีลสมรสนี้จึงเน้นความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย แต่รายละเอียดพิธีกรรมของแต่ละโบสถ์อาจจะต่างกันไป เนื่องจากพิธีกรรมแบบโรมันคาทอลิคมีขั้นตอนมากที่สุด ในที่นี้จึงขอยึดพิธีแบบ คาทอลิคเป็นหลัก

 

ภาควจนพิธีกรรม   

        พระนำสวดสดุดีพระเป็นเจ้าพระถามความสมัครใจของคู่บ่าวสาวที่จะแต่งงานเมื่อคู่บ่าวสาวตอบรับแล้วพระให้ทั้งคู่จับมือกันและกันและกล่าวให้คำมั่นสัญญา โดยอาจถามว่า “นาย/นางสาว... ท่านสมัครรับนางสาว/นาย...เป็นภรรยาและสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเธอ/เขาทั้งในยามสุขและทุกข์ ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรัก และยกย่องให้เกียรติเธอ/เขาจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือ” (อาจใช้แบบอื่นแล้วแต่พระและคู่บ่าวสาวเห็นสมควร)เมื่อคู่บ่าวสาวตอบรับแล้วพระพรมน้ำเสกให้ทั้งคู่เพื่อนเจ้าบ่าวมอบแหวนให้พระพระเสกแหวนให้คู่บ่าวสาวและให้ทั้งคู่สวมแหวนให้กันและกัน


ภาคบูชาขอบคุณ     

 • พระเชิญชวนผู้มาร่วมพิธีภาวนาเพื่อคู่บ่าวสาว นำสวดขอให้พระเป็นเจ้าประทานพรแก่คนทั้งสองแล้วประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้อง
 • พระกล่าวอนุญาตให้เจ้าบ่าวจูบเจ้าสาว
 • คู่บ่าวสาวรับศีลมหาสนิท (ขนมปังและเหล้าองุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์)
 • พระนำสวดภาวนาหลังรับศีล ภาคปิดพิธี  
 •  พระสงฆ์อวยพรแก่คู่บ่าวสาวและกล่าวปิดพิธี
 • คู่บ่าวสาวเดินนำขบวนเจ้าสาวออกจากโบสถ์ โดยเดินแถวคู่ตามลำดับ ดังนี้ คือ ผู้ถือแหวนและผู้ถือดอกไม้ เพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวแม่เจ้าสาวและพ่อเจ้าบ่าว แม่เจ้าบ่าวและพ่อเจ้าสาว จากนั้นแขกจึงเริ่มเดินออกจากโบสถ์ได้  

 

พิธีกรรมตามนิกายอื่นอาจไม่มีพิธีรับศีลมหาสนิทและรวบขั้นตอนเหลือดังนี้   

 • จุดเทียนมงคล
 • แห่ไปยังแท่นบูชา
 • บิดาเจ้าสาวมอบตัวเจ้าสาวให้เข้าพิธีสมรส
 • คู่บ่าวสาวกล่าวให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระแท่นบูชา และทำพิธีแลกแหวน
 • พระนำสวดภาวนาเพื่อคู่บ่าวสาวประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้อง
 • พระอวยพรแก่คู่บ่าวสาวและกล่าวปิดพิธี   

 

Tags : พิธีแต่งงาน พิธีแต่งงานแบบคริสต์ ประเพณีการแต่งงานแบบคริสเตียน แต่งแบบคริสต์ แต่งงานแบบคริสเตียน พิธีแต่งงานคริสเตียน พิธีการแบบคริสเตียน wedding ceremony christian wedding ceremony christian wedding Christian ceremony

ความคิดเห็น

 1. 1
  เอ็ม
  เอ็ม gigitan_112@gigitan_99.com 20/05/2009 08:53
  เป็นงานแต่งงานที่สุดยอดมากคับ {icon14}
 2. 2
  kwan1234
  kwan1234 kwan_tu@hotmail.com 01/07/2009 17:19
  ขอบคุณคะ สำหรับข้อมูลสุดยอด ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
 3. 3
  chowy
  chowy 18/09/2009 23:47
  ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายเลย ขอบคุณนะคะ จาเข้าพิธีเดือนธันวานี้จ้า ตื่นเต้นจัง
 4. 4
  จตุรงค์
  จตุรงค์ jatwat@hotmail.com 13/12/2009 20:16
  หากอยู่ด้วยกันไม่ได้ จะต้องทำอย่างไรครับ
 5. 5
  castle
  castle bodyslam_t@yahoo.com 30/10/2011 12:16
  เป็นการแต่งงานที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันครับ
 6. 6
  anndrew
  anndrew watcheera2000@hotmail.com 30/10/2011 12:17
  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ
 7. 7
  29/03/2013 21:44

  ตื่นเต้นจังคะ ขอบคุณพระเจ้า 

 8. 8
  ก้อง
  ก้อง dj_gong1@hotmail.com 07/02/2017 17:48

  คือว่า  คริสเตียนไม่มีพิธีกรรมนะและก็ไม่เคร่งเพราะพระเจ้าไม่ใช่ธรรมบัญญิครับ และไม่เคยบังคับ และคริสเตียนไม่มีหลวงพ่อหรือบาทหลวงด้วย


  มีแต่ผู้รับใช้พระเจ้า โดยมีผู้นำเรียกว่าอาจารย์ผู้สอนที่พระเจ้าเจิมไว้โดยส่วนใหญ่ เพื่อรับใช้พระองค์ในการเทศนา สั่งสอนเหล่าสาวกให้กลับใจดั่งในพระคัมภีย์บอกไว้  และทุกโบทส์ไม่ได้สอนเหมือนกัน บางโบทส์นั้นคำสอนขัดแย้งต่อต้านกัน แต่มีสองอย่างที่เคร่งและเป็นธรรมบัญญัติคือ   การแต่งงาน และงานศพ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view