Cart รายการสินค้า (0)

อัญมณี

อัญมณี

 

ัญมณี (Gemstones/Jewelry)

          คือรัตนชาติที่มาจากแร่ต่าง ๆ (Minerals) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ใต้ผิวโลก และได้ถูกขุดขึ้นมาแล้วนำมาเจียระไนและขัดมันหรือแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงนำมาทำอัญมณีหรือเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์ บางชนิดได้ถูกเลือกเป็นอัญมณีด้วย

.

คุณสมบัติของอัญมณี

          แร่ทุกชนิไม่ใช่ว่าจะเป็นอัญมณีได้ เพราะอัญมณีจะต้องเป็นวัตถุที่สวยงาม หายาก และมีความคงทน และเหมาะสำหรับที่เป็นเครื่องประดับ ด้วยเหตุนี้ แร่ธาตุที่มีจำนวนกว่า 3,000 ชนิด จะมีเพียงประมาณ 100 ชนิด ที่สามารถ เจียระไน และ ขัดมัน หรือแกะสลัก ใช้ทำเป็นเครื่องประดับหรืออัญมณี

          ดังนั้นคำว่าอัญมณีคือแร่ที่ธาตุที่มีความสวยงาม สามารถนำมาเจียระไน และ ขัดมัน หรือแกะสลักเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ ดังนั้นคุณสมบัติที่จัดเป็นอัญมณีได้ต้องประกอบด้วย

            * ความสวยงาม (Beauty)

            * ความหายาก (Rality)

            * ความคงทน (Durability)  แบ่งออกเป็น ความแข็ง (Hardness), ความเหนียว (Toughness) ความทนทาน (Stability)


ความแข็ง (Hardness)

          หมายถึง ความทนทานของแร่ต่อการขีดข่วนให้เป็นรอย การวัดความแตกต่างความแข็งของเพชร พลอย และ แร่ธาตุต่าง ๆ ได้โดยมาตรฐานการวัดของโมหส์ (Friedrich Moh) ชาวออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิชาการแร่ทั่วไป เป็นเวลามากกว่า 150 ปี โดยเริ่มจากหน่วย 10 ถึง 1 ซึ่งหมายถึงความแข็งมากที่สุด ถึง น้อยที่สุด

 

ความแข็ง

แร่     

10

เพชร (Diamond)

9

คอรันดัม (Corundum)

8

โทแพช (Topaz)

7

ควอทซ์ (Quartz)

6

ออร์โธเคลส (Orthoclase) 

5

อะพาไทท์ (Apatite) 

4

 ฟลูออไรท์ (Fluorite)

3

 คาลไซท์ (Calcite)

2

 ยิปซั่ม (Gypsum)

1

ทัลค์ (Talc)

 

  

          พลอยที่มีความแข็งมากกว่า จะสามารถขูดขีดพลอยที่มีความแข็งน้อยกว่าให้เป็นรอยได้ แต่พลอยที่มีความแข็งน้อยกว่า จะขูดขีดพลอยที่มีความแข็งมากกว่าไม่ได้ ส่วนพลอยที่มีความแข็งเท่ากันจะขูดขีดพลอยกันเองให้เป็นรอยได้ การทดสอบความแข็งของพลอยที่เจียระไนแล้ว ไม่ควรทำ นอกจากการทดสอบครั้งสุดท้าย เพราะพลอยอาจจะเป็นตำหนิได้ ส่วนมากพลอยที่เจียระไนเป็นเหลี่ยมแล้ว ไม่ใช้ความเป็นการทดสอบ  นอกจากอยู่ในลักษณะของพลอยก้อน (Rough)

 

ความเหนียว (Toughness)

          หมายถึงความทนทาน ต่อการแตกหรือแยกเมื่อถูกกดดัน ความเหนียวเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพลอย ถ้าบวกกับความแข็งของพลอยด้วยแล้ว จะทำให้พลอยมีความคงทนอย่างมาก คุณลักษณะความแข็งกับความเหนียวไม่เหมือนกัน    และพลอยบางชนิดมีความแข็งมาก เนื่องจากอะตอมในตัวมันเองเกาะกันแน่นมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเหนียวน้อยกว่าพลอยชนิดอื่น ที่มีความแข็งน้อยกว่าเสียอีก  เช่นเพชรมีความแข็ง 10 ส่วนหยกมีความแข็ง 6.5-7 แต่เพชรมีความเหนียวไม่เท่าหยก เพราะเพชรมีรอยแยกแนวเรียบ (Cleavage) ที่สมบูรณ์ใน 4 ทิศทาง ส่วนในหยกไม่มีรอยแยกแนวเรียบ และผลึกในหยกนั้นเกาะกันเหนียวแน่นมาก จึงทำให้หยกมีความทนทางมากกว่าเพชร

 

ความทนทาน (Stability)

          หมายถึงความคงทนต่อสารเคมี ที่สามารถทำให้โครงสร้างของพลอยชำรุด หรือแตกสลาย เช่น กรด แอลกอฮอล์ น้ำหอม เป็นต้น ส่วนรอยร้าวในโอปอล (Opal) ที่มักเกิดขึ้น เกิดจากการสูญเสียน้ำในตัวมันเอง (เนื่องจาก โอปอล มีส่วนผสมขอน้ำปนอยู่)

 

การกำเนิด อัญมณี

            อัญมณี เกิดจากสิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

                        สารอินทรีย์ (Organic)

                        สารอนินทรีย์  (Inorganic)


 

Tags : gem Gemstone gemstone jewelry jewellry gemstone jewellery อัญมณี พลอย หินสี แร่พลอย mineral

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view