Cart รายการสินค้า (0)

รูปทรง เพชรพลอย บ่งบอกนิสัย

รูปทรง เพชรพลอย บ่งบอกนิสัย

 รูปทรง เพชรพลอย บ่งบอกนิสัย

1.ชอบอัญมณีรูปร่างกลม แสดงว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีลักษณะความเป็น แม่ สูงมความสามรถในการจัดการเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี รักครอบครัวและเป็นมิตรกับทุกคนเพราะมีจิตใจที่ดี ถ้าคุณผู้ชายรู้ว่าแฟนของคุณชอบอัญมณีรูปกลมนี้ก็พอจะคาดคะเนนิสัยใจคอได้ และถ้าคูณจะตัดสินใจ เลือก เธอ ก็คงไม่ผิดอะไรหวังหรอค่ะ นอกจากจะได้เมียที่ดีแล้ว คุณอาจได้แม่ไปพร้อมๆกันด้วยเพราะเธอจะทำให้ทุกคนในครอบครัวอบอุ่นใจไปด้วย

2.ชอบอัญมณีรูปไข่  แสดงว่าเป็นผู้ที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน  สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีระบบและเรียบร้อย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน  หรือครอบครัว  ดั้งนั้นเธอจึงเก่งงานนอกบ้านด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจริงจัง  กล้าที่จะตัดสินใจหลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว  อันเป็นลักษณะของผู้นำที่ดี  ดั้งนั้นจึงสามารถเข้าไปสู่ความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้ไม่ยาก

3. ชอบอัญมณีรูปหยดน้ำ  นี้ก็เป็นแม่บ้านที่ดีอีกเช่นกันรู้จักประหยัดมัธยัสถ์  จัดการเรื่องราวในบ้านได้เป็นอย่างดี  รักครอบครัวมาก  แต่ในขณะเดียวกันก็เก่งเรื่องงานนอกบ้านอีกด้วย  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ  สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเสมอทำให้มีความคิดที่ทันสมัยก้าวหน้า  ชีวิตจึงมักประสบความสำเร็จ

4. ชอบอัญมณีรูปหัวใจ  แสดงว่าเป็นคนช่างคิดช่างฝันมักจะมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอยู่ในหัวใจ  บทจะรักก็รักอย่างหวานจ๋อย  บทจะเบื่อก็เบื่ออย่างสุดๆ  ชอบความสุภาพอ่อนโยนและการเอาใจใส่ และยังเป็นคนมีจินตนาการในทางสร้างสรรค์หรือมีศิลปะในเรื่องต่างๆ ดั้งนั้นเธอเหล่านี้จึงมักมีอาชีพด้านจิตรกร นักประพันธ์ นักแสดง นักร้อง ฯลฯ และมักจะมองเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุ

5. ชอบอัญมณีรูปมาคีส์  คราวนี้ก็จะพบสาวเปรี้ยวแล้วนะคะ เพราะเธอจะเป็นสาวที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหลไปกับความไม่ค่อยเหมือนใครของเธอ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่คล่องงาน  ขยันที่จะเรียนรู้ไม่ค่อยกลัวใคร  กล้าที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเอง และรักความเป็นอิสระสูงมากแต่ถ้าใครทำอะไรที่ไม่ค่อยเข้าเรื่องเข้าราวกับเธอก็ระวังให้ดี เพราะความเป็นตัวเองของเธอสูงและไม่กลัวใครนั้นเอง

6. ชอบอัญมณีรูปสี่เหลี่ยม  แปลว่าเธอผู้นั้นมักเป็นคนอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัด  ชีวิตมีกฎระเบียบมากมายมักจะเป็น นักอุนรักษนิยม  ไม่ค่อยยอมรับสิ่งแปลกใหม่ง่ายๆบางครั้งจึงดูเหมือนคนหัวโบราณทั้งๆที่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่มีระเบียบวินัยกับชีวิตและการงานมากกว่า  ดังนั้นเธอจึงเป็นแม่บ้านที่มีประสิทธิภาพของครอบครัว และเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลกิจการใหญ่ๆได้ดี

7.ชอบอัญมณีรูปทรงแปลกๆ  คนกล่มนี้มักมีไม่มากนัก มักมีนิสัยชอบผจญภัย  เดินทางท่องเที่ยวแสวงหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิตมีความกระตือรือร้นสูง  แคล่วคล่องว่อวไว  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ ทำให้คนอยู่ใกล้ชิดพลอยมีความสดชืนมีชีวิตชีวาไปด้วย ส่วนเรื่องครอบครัว เธอก็เป็นแม่บ้านที่ดีเช่นกัน แม้จะใช้เงินเก่งไปหน่อยก็ตาม

ความคิดเห็น

  1. 1
    find out more
    find out more deborah.eugene@yahoo.com 13/02/2014 14:39

    ประทับใจจริงๆ ทุกอย่างเป็นคำอธิบายที่เปิดมากและที่ชัดเจนของปัญหา มันมีข้อมูลอย่างแท้จริง เว็บไซต์ของคุณเป็นประโยชน์มาก

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view